Det bekrefter fiskeristatsråd Cecilie Myrseth (Ap) selv overfor Fiskeribladet.

– Nå har vi satt en dato. 12. januar kommer fasiten, forteller hun.

Det gjenstår fortsatt noe arbeid, men ikke mer enn at Nærings- og fiskeridepartementet er sikre på å komme i mål innen fristen som er satt.

– Vi vet at mange går og venter på meldinga. Derfor ønsket vi å gi beskjed så fort vi hadde datoen klar, sier Myrseth til Fiskeribladet.

Er stolt over arbeidet

«Kvotemelding 2.0» skal gi fiskerinæringa viktige avklaringer om rammebetingelser i årene som kommer: Om tilbakefall av strukturkvoter, lengdeinndeling i kystflåten, om kvotefordeling mellom hav og kyst, sjarkflåtens fremtid og industriens kår.

Stortingsmeldinga skulle egentlig være klar før jul i fjor, men har latt vente på seg. Siste beskjed fra regjeringa var at den skulle legges frem for Stortinget i desember. Det rekker de altså ikke.

Myrseth, som tok over som statsråd 16. oktober, har bestemt seg for å presentere «kvotemelding 2.0» i Tromsø, hvor hun selv har bodd i en årrekke. Opprinnelig kommer hun fra Lavangen.

– Hvorfor Tromsø?

– Dette er en viktig melding, som jeg er veldig stolt av, og som jeg gleder meg til å legge frem i det som er min hjemby. Tromsø er viktig for hele landet når det kommer til fiskeri og hav. Å legge dette frem ved porten til ishavet, er ikke så unaturlig, sier hun.

Fiskeriminister Myrseth var mandag i Tromsø, hvor det var hyse på menyen under et besøk i Mathallen. Når hun besøker byen i januar er det ny kvotemelding som skal serveres. Foto: Lisa Nordøen, Nærings- og fiskeridepartementet

Vil ikke kommentere innhold

Fiskeristatsråden vil ikke gå nærmere inn på innholdet i den kommende kvotemeldinga.

– Trålrederne skjelver i buksene, har Fiskeribladet skrevet. Har de grunn til å gjøre det?

– Jeg kommer ikke til å si noe om innholdet før 12. januar. Vi er tro mot politikken til regjeringa. Utover det vil jeg ikke karakterisere verken det ene eller det andre. Å gi drypp før vi er helt ferdig, ville vært useriøst, sier Myrseth.

– Har det blitt gjort endringer i kvotemeldinga etter at du tok over som statsråd?

– Meldinga er laget med bakgrunn i regjeringas politikk, meislet ut på Hurdal. Det handler om rettferdig fordeling, mer stabile rammebetingelser, bosetting langs kysten, en variert fiskeflåte og å styrke industriens tilgang på råstoff. Dette uavhengig hvem som er statsråd. Jeg har brukt all tid siden jeg tok over på å legge min flid i at meldinga skal bli ferdig, og at jeg kan gå god for den. Nå vil jeg si at jeg er stolt av det som kommer, sier Myrseth.

– Men har du gjort noen endringer?

– Det er vanskelig å gå inn på, når dere ikke vet hva som er gjort tidligere. Det er den samme regjeringa som står bak, og det er ingen kunstig uenighet mellom Bjørnar Skjæran og meg. Vi har bygget videre på det gode arbeidet som er gjort, sier Myrseth.

Mandag stekte Myrseth hyse i Mathallen i Tromsø. Foto: Lisa Nordøen, Nærings- og fiskeridepartementet

– Gleder meg

Fiskeristatsråden sier at en utfordring med norsk fiskeripolitikk, som også Riksrevisjonen har kritisert, er at den har vært stykkevis og delt.

– Målet er at vi nå skal legge frem en helhetlig politikk som vil stå seg over tid, sier hun.

– Har det vært samtaler mellom regjeringspartiene og opposisjonen på Stortinget om kvotemeldinga?

– Jeg kommer ikke til å si noe om hvordan vi jobber internt med dette. Vi jobber slik vi gjør i alle politiske saker, sier Myrseth.

Detaljene rundt fremleggelsen i Tromsø 12. januar er fortsatt ikke avklart. De vil Nærings- og fiskeridepartementet komme tilbake til.

– Jeg gleder meg til å invitere alle som vil høre om dette, med hjem til Tromsø, avslutter Myrseth.