Da Stortinget skrotet trålstigen i 2020, lovet de å stille opp med ekstra torsk til den kystnære flåten hvis kvotene raste ned. Et kvotetillegg skulle vurderes om den nasjonale kvoten kom under 270.000 tonn.

Som Fiskeribladet skrev i forrige uke kan kystflåten bli snytt for et slikt torsketillegg for andre år på rad. Både i år og neste år er kvotene under nivået som Stortinget mente kunne utløse ekstra drahjelp til de minste og mest torskeavhengige båtene.

Vurderes

Fiskeribladet har i langt tid forsøkt å få en kommentar fra fiskeristatsråden i saken.