– Som fiskeri- og havminister er det nå mitt ansvar å fullføre det arbeidet som er på kvotemeldingen, sa Cecilie Myrseth (Ap) i Stortingets spørretime onsdag.

Partiet Rødt krevde da svar på hvor hun ville stille seg når kvotemeldingen endelig legges frem. Ifølge Myrseth blir det viktigste for henne nå å «gjøre alt vi kan for å gjøre den klar så fort som overhodet mulig».

– Det vet jeg at kysten og næringen venter veldig på. Og ikke minst at det er en utålmodighet her i salen også, svarte Myrseth.

Kvotemelding 2.0
  • Støre-regjeringen jobber med en ny stortingsmelding om kvotesystemet.
  • Arbeidet er en oppfølger av kvotemeldingen som Stortinget vedtok i mai 2020, hvor det manglet avklaringer på flere sentrale rammevilkår for fiskerinæringen.
  • Fire tema ble sendt på høring i 2022, men regjeringen har sagt at meldingen ikke nødvendigvis er begrenset til dette.
  • De fire høringene handlet om sjarkflåtens rammevilkår, kvotefordelingen for torsk og nvg-sild, fordeling av strukturgevinster og gruppeinndeling i kystfiskeflåten.

– Rettferdig fordeling

Hun oppsummerte at fiskeripolitikken i det store handler om folk, og da lokalsamfunn og en rettferdig fordeling av viktige ressurser:

– Vi skal få til en mer rettferdig fordeling av ressursene, sa Myrseth.

Hun fortalte også at regjeringen er opptatt av å svare opp anbefalingene og kvotesystem-kritikken Riksrevisjonen tidligere har kommet med.

Bjørnar Moxnes (Rødt) krevde svar fra fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) om hvilke partier hun vil finne sammen med om kvotemeldingen. Foto: Stortinget

– Fisken og ressursene i havet tilhører fellesskapet og skaper arbeidsplasser langs kysten. Derfor er båndet mellom hav og land så viktig. Den viktige samfunnskontrakten. Rettferdig fordeling av verdiene og ressurser for å skape en ny industri og utvikle den vi har er viktig for meg som statsråd, sa Myrseth.

– Jeg er også opptatt av at den minste kystflåten skal få gode rammevilkår. Det er ikke minst viktig nå som vi vet torskekvoten går ned og vi må sørge for at små kystsamfunn og at den minste fiskeflåten prioriteres. Det kommer til å vises i den nye kvotemeldingen, fortsatte hun.

Håper på brei tilslutning

Tidligere denne uken oppfordret Høyres Olve Grotle regjeringen om å komme til enighet med dem i kvotemeldingssaken, noe Rødt var svært kritisk til. Under spørretimen onsdag spurte Rødt-representant Bjørnar Moxnes om Myrseth ville samarbeide til venstre eller «gå hånd i hånd med Høyre».

– Jeg tror de som har fulgt med på denne salen de siste årene, ikke minst de to og seks siste årene godt vet hva min posisjon har vært. Jeg var heller ikke fornøyd med det som ble lagt frem og vedtatt sist. At representantene fra Høyre er fornøyd med fiskeripolitikken de selv har innført er ikke rart. Men for vår og regjeringens del, er det viktig å legge frem politikk vi mener er riktig for kysten. Jeg har sagt litt om hva jeg legger til grunn for det: det handler om mer rettferdig fordeling, å skape arbeidsplasser som er trygge, bygge lokalsamfunn og selvfølgelig svare opp utfordringene og kritikken som Riksrevisjonen har kommet med, sa Myrseth og la til:

– Jeg håper den politikken vi legger frem for kysten vil være såpass god at det vil være brei tilslutning til den.