«Målet bør være å få bestanden av norsk villaks tilbake til det nivået som var i 1983, som var nærmere 1 million villaks», skriver MDG i en pressemelding.

Foreslår «luseavgift»

Reinås ønsker å legge en halv laksemillard på bordet, for å legge til rette for «tidenes største laksedugnad».

«Det er penger som kan gå til lokale tiltak, som sikrer bedre levevilkår for villaksen i våre beste lakseelver», heter det i meldingen fra MDG. Partiet foreslår at dette skal finansieres i form av en lakselusavgift som de vil pålegge oppdretterne.

- Største trusselen

I tillegg mener Reinås at en ny regjering ikke kan gi flere åpne oppdrettskonsesjoner som er i vandringsruten til norsk villaks. Han begrunner det med at «dette er den største trusselen i dag for de lokale villaksstammene».

- Ekspertene som vurderer den nye rødlista, peker på at lakselus og rømt oppdrettslaks er den største bestandstrusselen mot norsk villaks, derfor er det viktig at man kun tillater lukkede oppdrettsanlegg i områder hvor villaksen har sine vandringsruter, sier Reinås i meldingen.