I spørretimen på Stortinget 9. februar, spør Rasmus Hansson om fisker- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) kan garantere at arbeidet med en ny ytre molo blir igangsatt i 2022:

«Vardø er værhardt. Fiskebåter som ligger til kai, blir ødelagt av værets herjinger. Dette legger vesentlige begrensninger på Vardøs mulighet til å styrke kystfisket som samfunnet er helt avhengig av. Derfor har politikere fra alle partier i Vardø kommune kjempet for ny ytre molo i lang tid. Moloen er inne i Nasjonal transportplan 2022–2033. Moloen er ferdigprosjektert og områdene ferdigregulert.

Kan statsråden garantere at arbeidet med ytre molo i Vardø blir igangsatt i løpet av 2022?», lyder spørsmålet fra Hansson.

I en epost til Fiskeribladet påpeker Hansson at det er avgjørende for fiskerinæringen i Vardø at moloen kommer på plass så raskt som mulig.