– Ja, det mener jeg kan være en fornuftig bruk av havområder som allerede blir beslaglagt av havvindturbiner, sier Hansson som sitter i næringskomiteen for Miljøpartiet de grønne, MDG.

Hansson sier at marine verneområder selvsagt vil sette begrensninger på fiske: En kan for eksempel tenke seg er forbud mot tråling.

– Men husk at formålet med mer vern er å skape mer liv i havet. Det er til det beste, ikke minst for fiskerinæringen, fortsetter han.

Hansson kom med sine tanker fra Stortingets talerstol i går, i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen «Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser» og tilleggsmeldingen til denne stortingsmeldingen.