– Selv om det internasjonale havforskningsrådets mening om kolmule har bedret seg betraktelig, kan vi ikke sitte stille, fordi uten et rammeverk med internasjonalt samtykke, så er fremtiden til disse bestandene i risikosonen, meldte The Marine Stewardship Council (MSC) i en pressemelding tidligere i oktober.

Flere forhandlinger

Nord-Europa-regionsdirektør Erin Priddle og organisasjonen mener at de pågående forhandlingene mellom kyststatene er kritiske.

Forhandlingene
  • Før helga startet forhandlingene om kolmule og NVG-sild i London. Etter det Fiskeribladet erfarer kom ikke partene helt i mål. Dette bekrefter også Nærings- og fiskeridepartementet, som varsler at det vil komme en pressemelding når avtalene er klare.
  • Mandag starter makrellforhandlingene i London. De skal etter planen vare til onsdag.
  • Forhandlingene med Russland om felles bestander i Barentshavet starter også mandag. På grunn av krigen i Ukraina vil disse foregå digitalt. Forhandlingene skal etter planen avsluttes fredag.

– Forskningen er klar: Bærekraftig og veldrevet fiskeri gir langsiktig økonomisk trygghet for nasjonene som er avhengige av bestandenes ve og vel for fremtidig velstand, uttaler hun.

Sertifiseringsorganisasjonen kommer med gjentatte oppfordring samtidig som at kyststatene møtes for å diskutere kvoter og forvaltning. Overordnet mener MSC at myndigheter i statene må ta grep for å beskytte fiskeriressurser som er overbeskattet.

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), som gir vitenskapelige råd for bærekraftige fangstnivåer rapporter som viser til overfiske på flere arter i 2021. ICES viser til at:

  • Det ble fisket 27 prosent mer makrell enn anbefalt.
  • Det ble fisket 31 prosent mer NVG-sild enn anbefalt av forskerne.
  • For kolmule var tallet 23 prosent høyere enn anbefalt.

Oppfordring

Målet med forskernes grenseverdier er å sikre langsiktig levedyktighet for disse fiskebestandene. MSC sin analyse viser at den totale fangsten av makrell, NVG-sild og kolmule var 4,5 millioner tonn mer enn hva forskerne anbefaler de siste seks årene. De siste ti årene har NVG-sild-bestanden falt med 32 prosent, opplyser MSC.

– Derfor oppfordrer vi fiskerinasjonene til å sette til side nasjonale interesser og forplikte seg til å sikre en langsiktig og forskningsbasert avtale for de pelagiske artene i Nordøst-Atlanteren, oppfordret Priddle i MSC om kysstatforhandlingene, som ikke var startet da MSC sendte ut denne pressemeldingen.

Mistet miljøstempel

Makrell, NVG-sild og kolmule har mistet MSC-sertifiseringen. For makrell forsvant MSC-stempelet i 2019, mens NVG-sild og kolmule mistet miljøstempelet året etter. Grunnen til at disse fiskeriene har mistet sertifiseringen, er uenighet mellom kyststatene om fordelingen av totalkvoten. Det har ført til at den totale fangsten i løpet av et år er større enn det forskerne anbefaler.

Miljøsertifiseringen MSC:
  • Den internasjonale sertifiseringsordningen Marine Stewardship Council (MSC) er det største miljømerkingsprogrammet for villfanget fisk i verden. Merket garanterer at et sjømatprodukt kommer fra bærekraftig fiske.
  • MSC-sertifisering foregår ved at en bedrift eller organisasjon frivillig tar på seg rollen som klient og hyrer inn et uavhengig sertifiseringsselskap for å vurdere et fiskeri opp mot MSC-standarden.
  • I Norge har Norges Fiskarlag denne rollen på vegne av norsk villfiskernæring, og i direkte finansieringssamarbeid med Norges sjømatråd og salgslagene.
  • DNV GL er sertifiseringsbyrået som stort sett er blitt benyttet til å vurdere fiskeriene.