– Jeg hadde ønsket meg bredest mulig enighet om fiskeripolitikken, men med denne retorikken setter SV seg selv på sidelinja, sier administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, til Fiskeribladet.

I et intervju med Fiskeribladet før påske gikk nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, hardt ut mot regjeringas strukturpolitikk.

SV-toppen mener forslagene i kvotemeldinga vil føre til at fiskekvoter havner på stadig færre hender, og at det blir enda mer kapitalkrevende å etablere seg i næringa. Utviklinga vi har sett de siste tiårene, vil bli forsterket, mener Fylkesnes.