I september var norske forhandlere i London for å forhandle om blant annet soneadgang til makrell med kyststatene Storbritannia, EU, Island, Færøyene, Grønland.

Forhandlingene førte ikke frem, og 17.–18. oktober møttes de altså på nytt i London for å enes om totalkvoter på makrell, kolmule og nvg-sild.

Det ble enighet om totalkvoter for kolmule og nvg-sild, som du kan lese mer om her, og også makrell.

Fiskeribladet skrev onsdag at kyststatene ikke ble enige om totalkvote for makrellen. Det stemmer ikke.