– Den massive lobbykampanjen fra mektige næringer mot helt moderate skatteøkninger. Det er den økonomiske eliten som mobiliserer klassemakten sin. Det er ikke noe pent syn, sa Audun Lysbakken i talen sin til landsmøtet da SV samlet seg fredag.

Skatteflyktninger til Sveits fikk gjennomgå, og enkelte milliardærer ble også navngitt, men hvilke næringer som klager gikk han ikke inn på.

– Tenkte du på oppdrettsnæringen da du sa dette?

– Blant annet, ikke bare de, men det er kanskje de som er den mest synlige.