Nærings- og fiskeridepartementet viser i en pressemelding til at avtalen inkluderer gjensidig adgang til hverandres farvann og bytte av kvoter.

Bjørnar Skjæran Foto: Robert Nedrejord

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) uttaler at han er fornøyd med at avtalen er på plass, og sier «at den gir norske fiskere forutsigbarhet».

– Ikke minst er dette en historisk dag, det er første gang vi får en slik avtale. Fremover vil vi fortsette å utvikle samarbeidet med Storbritannia, sier ministeren i en uttalelse.

- Svært ubalansert

Like fornøyd er ikke fiskeriorganisasjonene. Pelagisk Forening, Norges Fiskarlag og Fiskebåt sier de ikke er tilfreds med utfallet for den pelagiske flåten i avtalen.

– Avtalen er svært ubalansert mellom pelagiske fiskerier og de som fisker hvitfisk. For pelagiske fiskere er avtalen isolert sett ikke så mye verdt. Soneadgangen vil ikke gi noen voldsom drahjelp for vårt vedkommende, uttaler Kristian Sandtorv, styreleder i Pelagisk Forening, i en melding på Pelagisk Forenings nettsider tirsdag.

Han tilføyer:

– Ut fra en helhetsvurdering ser vi imidlertid at det kan være klokt å inngå en avtale på dette tidspunkt. Det vil gi bedre kunnskap og relasjoner som vi kan ta med oss i det videre arbeidet, og vi håper at det vil styrke det videre samarbeidet i årene som kommer.

Dette ligger i avtalen

Når det gjelder bunnfisk, får Norge og Storbritannia gjennom avtalen gjensidig adgang til å fiske bunnfisk i hverandres farvann. Departementet opplyser at i avtalen ligger det at partene har adgang til å fiske opp til 30.000 tonn bunnfisk i den andre partens sone i 2022.

Norske fartøy får også fiske totalt 17.000 tonn nordsjøsild i britisk sone, mens britene får fiske like mye nvg-sild i norsk sone.

I tillegg til samlekvoten på 30.000 tonn i britisk sone i Nordsjøen, har Norge også byttet til seg blant annet 187 tonn torsk i NAFO (Vest-Atlanteren), 600 tonn blåkveite i britisk sone også utenom Nordsjøen, 1200 tonn lange og 650 tonn brosme utenom Nordsjøen.

Ikke 100 prosent fornøyd

Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag, er fornøyd med at en avtale er på plass, men er i likhet med Sandtorv ikke tilfreds med utfallet for pelagisk. Det uttaler han på Fiskarlagets nettsider.

Kåre Heggebø Foto: Lena Knutli

– Det er oppnådd en rimelig gjensidig løsning for flåten som fisker hvitfisk i hverandres soner, men rammene for den pelagiske flåten er vi ikke fornøyd med, påpeker Kåre Heggebø.

Heggebø påpeker at norske fartøy fortsatt har sterkt begrenset adgang til å kunne fiske nordsjøsild i britisk sone, samt at det heller ikke har vært mulig å få tilgang til øyepålkvoter, slik Norge har hatt årelang tradisjon for i tidligere avtaleforhold med EU.

– Det er derfor viktig å jobbe med å få til forbedringer i fiskemulighetene for den pelagiske flåten, sier Heggebø. Han viser til at det også er nedfelt en formulering i avtaleteksten som gir åpning for videre dialog om dette spørsmålet.

Fiskebåt heller ikke tilfreds

– Fiskebåt er ikke tilfreds med løsningen når det gjelder gjensidig soneadgang i pelagisk sektor, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt, i en epost sendt til Fiskeribladet.

Han tilføyer:

Audun Maråk Foto: Torhild Måkestad Martinussen

– Norge tok flere ekstra forhandlingsrunder for å bedre soneadgangen for nordsjøsild, samt forsøke å få på plass et kvotebytte på øyenpål. Vi kom ikke helt i mål, men har oppnådd formuleringer i avtaleteksten som viser at siste ord er ikke sagt i disse sakene. Totaliteten tatt i betraktning EU-avtalen og den uløste situasjonen med hensyn til forvaltning og fordeling av makrell, medførte at vi stilte oss bak forhandlingsresultatet.

Får fiske torsk i Svalbardsonen

Departementet opplyser at det nå blir fastsatt forskrift om regulering av fisket etter torsk i Fiskevernsonen ved Svalbard i 2022. Norge har fastsatt en torskekvote for fartøy fra Storbritannia på 6550 tonn i 2022.

Storbritannia vil på sin side ikke tillate at britiske fartøy fisker ut over kvoter tildelt av kyststatene i disse nordlige farvannene, det vil si de såkalte ICES-områdene 1 og 2, viser departementet til i meldingen.

– Når britiske fartøy får torskekvote i Fiskevernsonen ved Svalbard, er det basert på en forståelse mellom Storbritannia og Norge. Dette styrker den bærekraftige forvaltningen av torskestammen i nordområdene, og var en forutsetning for tildeling av denne kvoten, sier fiskeri-og havminister Bjørnar Skjæran i pressemeldingen sendt ut fra departementet tirsdag.