Fiskeribladet skrev mandag at kystflåten kan bli snytt for et torsketillegg de ble lovet i forrige kvotemelding, da trålstigen ble skrotet, og trålerne fikk en fast andel av torskekvota på 32 prosent.

Trålstigen skulle skjerme kystflåten ved lave kvoter. For å bevare denne sikkerhetsmekanismen ble det vedtatt at den kystnære torskeflåten kunne kompenseres med et kvotetillegg dersom den nasjonale kvoten kom under 270.000 tonn.

Både inneværende år, samt neste år, er kvotene under dette nivået. Et kompenserende kvotetillegg er foreløpig ikke fulgt opp.