Organisasjonen har som mål å ivareta rettighetene til alle som bor i sjøsamiske områder. Bivdu-leder Inge Arne Eriksen har dette målet som rettesnor for sin deltakelse i «Referansegruppe for kvotemelding 2.0».

Sjøsamiske områder er ikke en egen post på dagsordenen der. Det er imidlertid fiskeflåten under 11 meter, og her mener Eriksen at han og Bivdu har ting å bidra med – blant mye annet.

Til sommeren?

– Vi i referansegruppa spiller inn vårt syn på en rekke temaer som regjeringa har ønsket å revurdere i en ny kvotemelding.