I Hurdalserklæringen meldte Arbeiderpartiet og Senterpartiet at det skulle komme en ny kvotemelding, og det ble pekt på flere punkter i fiskeripolitikken som ville bli tatt opp når nytt mannskap kom på plass i departementskontorene.

Men på skrivebordet hos nylig tiltrådt fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) ligger det allerede en pen bunke uavklarte spørsmål knyttet til den forrige regjeringens kvotemelding.

Avklaringer har lenge vært etterlyst, blant annet gjennom Fiskeribladet. Sist ut var Arnt Johansen om bord på «Sandholmen», som ba om klare