I Hurdalserklæringen meldte Arbeiderpartiet og Senterpartiet at det skulle komme en ny kvotemelding, og det ble pekt på flere punkter i fiskeripolitikken som ville bli