I ei pressemelding tysdag melder Nærings- og fiskeridepartementet at Grønland og Norge er einige om kvoteavtale for 2022.

Grønland sin kvote i Barentshavet i 2022 er sett til 4000 tonn torsk, 750 tonn hyse, 650 tonn sei og 425 tonn bifangst av andre artar. Den norske torskekvoten er på 1350 tonn og kveitekvoten 30 tonn.

Reduksjon for uer

Blåkveitekvoten på Vest-Grønland blir vidareført på 900 tonn, samtidig som blåkveitekvoten på Øst-Grønland aukar til 375 tonn. På grunn av usikker bestandssituasjon blir uerkvoten redusert til 500 tonn, opplyser departementet i meldinga.

Kvoten på skolest på Øst-Grønland blir auka med 50 tonn og bifangstkvoten av andre artar blir auka med 175 tonn. Kvoten på botnlevande uer på Øst-Grønland blir redusert til 500 tonn.

Noreg og Grønland er og einige om å vidareføre forskingssamarbeidet, særleg for bestandane blåkveite, torsk, uer og makrell.