– Dette er ugreit. At søknadsfristen blir utsatt et par uker har vi ingen kommentar til. Begrunnelsen for dette er derimot uakseptabel, sier Fiskarlagets seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg til Fiskeribladet.

For å unngå forsinkelser for havvindprosjektene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord har regjeringen valgt å gjøre flere endringer (se faktaboks) på grunn av det som skal spilles inn om statsstøtte til EFTA sitt overvåkningsorgan ESA. Dette organets oppgave er å sørge for at land som Norge følger de reglene som gjelder for å være en del av EUs indre marked.