Sintef-forsker Ingunn Marie Holmen mener konkurransen innad i snøkrabbefisket bidrar til å øke risikoen for ulykker. Etter ulykken i Barentshavet, der en latvisk mann gikk over bord med bruket, ser Sintef behovet for å inkludere snøkrabbeflåten i sitt nyeste forskningsprosjekt.

Målet med det toårige prosjektet, som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, er å belyse bakenforliggende årsaker til personulykker i fiskeflåten. Slik skal en kunne sette inn de beste tiltakene for å unngå ulykker i framtiden.

– Vi skal se på faktorer som kan forsterke og bidra til at det utvikler seg en alvorlig ulykke.