Det kan være første steg til å avvikle ordningen med omsetningskrav i annet fiske for å få kongekrabbekvote, mener Kystfiskarlag-leder Tom Vegar Kiil.

Denne uken ble det kjent at et viktig element i regulering av kongekrabbefiske er en del av budsjettforliket: «Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens aktivitetskrav i kongekrabbefisket på 200.000 NOK.»

Foreslo 300.000 kroner

Hvordan kongekrabbefiske skal reguleres påfølgende år er en reguleringssak som Fiskeridirektorat foreslår hver høst og sender på høring til berørte parter.