– Om lag 2000 fiskere jobber og bor langs kysten. Er det rettferdig at disse skal tape inntekt for at andre skal få mer?

Ordene tilhører Janne Grethe Strand. Hun var en av mange som gikk på talerstolen og appellerte til stabilitet og ro i kvotefordelingen under Fiskebåts årsmøte i Oslo denne uken.

Stridstema

Regjeringen foreslo i kvotemeldingen at åpen gruppes torskekvote bør hentes fra toppen av totalkvoten, slik at også havfiskeflåten må bidra i «finansieringen» av denne. Det betyr imidlertid ikke at åpen gruppe får tilført mer fisk, bare at kystgruppen slipper å ta hele «torskeregninga» alene.