Kimek AS i Kirkenes er et av Nord-Norges største kompetansemiljøer innenfor mekanisk industri. Blant annet jobber de med reparasjoner, vedlikehold og ombygging av fiskebåter. De fleste av kundene til Kimek er eiere av russiske fartøy. Altså er russerne veldige viktige kunder for verftet.

Administrerende direktør Greger Mannsverk sier at de så langt har en grei ordretilgang til tross for sanksjonene. De driver som vanlig så langt det lar seg gjøre.

– Våre russiske kunder er ikke sanksjonert. Det er heller ingen av jobbene vi gjør, men sanksjonene gir en veldig stor usikkerhet.