– Enkelte av regjeringens forslag har svært negative konsekvenser eller er mangelfulle. Stabilitet i ressursfordelingen har vært avgjørende for den gode utviklingen i fiskerinæringen de siste 30 årene, fortalte Norges Fiskarlags-leder Kåre Heggebø til Stortingets næringskomité mandag.

I midten av januar la regjeringen frem den nye kvotemeldingen. Regjeringen fortalte da at den vil gjeninnføre trålstigen, gå for Fiskarlagets struktureringsforslag, innføre ID-kvoteordning for de minste og gjøre en viss grad av omfordeling fra de store til de små.

Kritisk til omfordeling

Mandag møtte organisasjonene i Stortingets høringssal 2 for å fortelle hva de må endres, eller bli stående, når Stortinget nå skal behandle regjeringens planer.