Nærings- og fiskeridepartementet sendte før helgen ut et høringsforslag om endringer i leveringsplikten. 29 høringsinstanser i sjømatnæringen, kommuner og