Danielsen sier at fiskerne i sør hadde forventninger til at det ville komme tiltak for å få ned drivstoffprisene til fiskerne i budsjettavtalen med SV om revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram i dag. Det gjorde det ikke.

Blendet av næringen i nord

Danielsen har spilt inn hva som må gjøres til regjeringen:

For det første at CO₂-avgiften fjernes helt. For det andre at det kommer en statlig støtteordning til fiskerne på drivstoff.

Danielsen sier at det ser ut som om regjeringen tror at det står bra til i fiskerinæringen i hele landet.