Regjeringen la i dag fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

– Vi hadde forventninger til at det skulle komme noe i revidert som ville avhjelpe den vanskelige situasjonen vår med ekstremt høge drivstoffpriser. Det er mange her nede som nå henger i en tynn tråd når det gjelder konkurs, sier styreleder i Fiskarlaget Sør, Lennart Danielsen til Fiskeribladet.

Ekstreme drivstoffpriser

Fiskerne i sør er hardt rammet av ekstremt høge drivstoffpriser. Danielsen sier at det er spesielt rekefiskerne og konsumfisktrålerne i sør som sliter

Daglig leder i Fiskarlaget Sør, Erlend Grimsrud, sier det er en fare for strukturelle endringer av flåten i sør som en følge av den vanskelige situasjonen mange fiskere der nå opplever.