Inger Marie Sperre i Sjømat Norge og Brødene Sperre i Ålesund etterlyste mer kompetanse i styrene i salgslagene og etterlot ikke tvil om at det er industrien som skal kunne gi salgslagene den kompetansen.

Inger Marie Sperre sa det slik:

– Det viktigste for meg er at salgslagene blir en nøytral organisasjon. Vi må bli sett. Styrerepresentasjon er et viktig steg. Endring av loven trenger vi ikke se på for å få det til.

– Vi har en konfliktfylt situasjon mellom selger og kjøper hvor den ene har rett.