– Vi skal utvikle og satse på kysten i hele Norge. Nå setter vi i gang med forbedringen av Husøy fiskerihavn. Dette er bra for næringslivet, og vil gi mer muligheter til utvikling i regionen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Nyheten ble kjent under den fiskeripolitiske debatten på Husøy lørdag ettermiddag. Ifølge Sp-lederen er dette bare starten, der målet er å satse på kysten og på Nord-Norge.

95 millioner

Husøy havn er en av havnene i Nord-Norge som tar imot aller mest fisk, og den har ikke vært mudret siden 1981.

Dermed har den ikke tilstrekkelig dybde for å betjene de største fartøyene som leverer fisk.

Det må fjernes 120 000 kubikk med stein for at havna skal bli dyp nok for moderne fiskebåter.

Dybdeforholdene har ført til grunnberøringer, og de større fartøyene vegrer seg for å gå inn til Husøy. Prislappen er satt til 95 millioner kroner.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) mener det vil ta ett til to år og gjøre havnen ferdig, og at de første spadetakene kan tas i løpet av 2024

Rita Karlsen og Rolf Bjørnar Tøllefsen er strålende fornøyd med havnesatsingen på Husøy. Foto: Mia Kulseng

Fiskebåtreder på Husøy, Rolf Bjørnar Tøllefsen, er fornøyd med at politikerne endelig har fått øynene opp for at Husøy er en av de største fiskerihavnene i Nord-Norge.

– Nå signaliserer de at plassen satses videre på av regjeringen. Det er fantastisk, sier Tøllefsen.

Han ble imidlertid ikke overrasket over at pengene nå kommer, fordi det er første gang en finansminister kom til arrangementet Husøydagane. Tøllefsen hevder nemlig Vedum inviterte seg selv.

Rita Karlsen, leder for industribedriften Brødrene Karlsen, er også strålende fornøyd.

– Supert, sier hun smilende.

Også ledelsen i organisasjonen Sjømat Norge er glad for havne-nyheten.

– Det er over 40 år siden forrige havneutbedring på Husøy, og siden den gang har båtene blitt større og dypere. I tillegg investerer Brødrene Karlsen og næringslivet store summer for å videreutvikle fiskeindustrien på land. Da er det bra at finansministeren og fiskeriministeren tar sin del av jobben og legger friske penger på bordet for å starte byggingen av det som er næringskritisk infrastruktur i Distrikts-Norge, sier Peder Egseth, næringspolitisk sjef i Sjømat Norge.

Måtte raske på

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) forteller til Fiskeribladet at han tidligere i år ba Kystverket raske på for å få realisert prosjektet. Skjæran skryter samtidig av Husøy-samfunnet. Det bygges både nye båter i kommunen, og Brødrene Karlsen skal bygge ut industrianlegget til tross for strøm-utfordringer til stedet.

– Her tar de sjansen. De bygger ut og investerer. De venter ikke, sier Skjæran.

Vedum er samtidig tydelig på at de resterende 75 millionene til havneprosjektet vil komme på de neste statsbudsjettene.

– Nå er det ikke lenger bare en plan om å utbygge havnen, sier Vedum og legger til:

– Vi gir nå alt for å komme i gang, sier Vedum.

Statsråden mener dette blir en viktig oppgradering ikke bare for Husøy, men for hele regionen.

Satser flere steder

Vedum har også planer for andre fiskerihavner.

– Vi vil komme tilbake med nye prosjekter også andre steder. Fiskerihavnene og infrastrukturen langs kysten er viktig for denne regjeringen, sier han videre.

Skjæran er samtidig svært kritisk til den forrige regjeringen som overførte ansvaret for fiskerihavnene fra staten til fylkene. Dagens regjering gjorde om på dette da de kom i posisjon for to år siden, og nå ses resultater av det, hevder han.

– Modernisering av fiskeflåten har gitt oss flere store fartøy. Dessverre har vi samtidig et etterslep på havnene fra de siste årene, hvor de ikke har fått oppdatering. Da får vi situasjoner som på Husøya, der havna ikke er dyp nok til å kunne ta imot de største fartøyene, sier Skjæran.

Kystverket vil starte arbeidet med å utdype Husøy fiskerihavn til 8 meter dybde for å øke framkommeligheten for de største fartøyene, og legge til rette for videre utvikling på Husøy.

– På Husøy har kommunen gjort et godt arbeid med å forberede prosjektet, og Kystverket tar nå over stafettpinnen. Det gjenstår fremdeles en del forberedelser, og vi kommer ikke unna at vær og vind vil påvirke akkurat når spaden vil bli satt i jorda, men jeg er optimistisk på framdriften, sier Skjæran.