Leder i Pelagisk forening Mariann Frantsen, Monica Langeland fra Egersund trål og Kathleen Mathisen i Grieg Seafood har gått sammen om en søknad. De er blant syv parter som har søkt om midler til nettverksbygging.

– Søknaden vår er todelt. Den første delen består av en nettside for sjømatnæringen, både fiskeri og havbruk, der vi konkretiserer hvordan næringen kan arbeide med holdninger og selvpålagte hindringer for at man ikke har kommet lenger med bedre kjønnsbalanse i næringen generelt, forteller Frantsen.