Leder i Pelagisk forening Mariann Frantsen, Monica Langeland fra Egersund trål og Kathleen Mathisen i Grieg Seafood har gått sammen om en søknad. De