Det var Høyres Ine Eriksen Søreide som tirsdag i forrige uke stilte spørsmål til regjeringen om hva som skal til for at regjeringen skal revurdere de særnorske unntakene fra havneforbudet.

Revurdere beslutningen

I det skriftlige spørsmålet til regjeringen påpeker Søreide at Høyre har vært en pådriver for at regjeringen løpende må vurdere å innføre havneforbud for russiske fiskefartøy.

Hun viser til at Høyre også har vært opptatt av at en løpende revurderer beslutningen om å ikke innføre havneforbud. Det «for å sikre at vi opptrer i tråd med det felleseuropeiske sanksjonsregimet vi er en del av, og ikke bidrar til økte inntekter Russland kan bruke til å finansiere sin krigføring i Ukraina. Det er også sikkerhetsmessige aspekter ved russiske fiskefartøyers nærvær langs norskekysten», skriver Søreide.

Ine Eriksen Søreide (H) ber regjeringen revurdere å la russiske fiskefartøy få anløpe norske havner. Foto: Ida von Hanno Bast

– Ikke en frihavn

Nå har utenriksminister Anniken Huitfeldt svart og sier det er uaktuelt å innføre havneforbud for russiske fiskebåter i Norge.

som ikke kan anløpe annen europeisk havn. Vi har ingen indikasjoner på at dette er tilfellet i dag. Dette følger vi nøye med på, skriver Huitfeldt i svaret til Søreide.

Når det gjelder de sikkerhetsmessige aspektene viser hun til Justis- og beredskapsdepartementet.

Huitfeldt sier at Norge har sluttet opp om EUs restriktive tiltak mot Russland, med enkelte nasjonale tilpasninger. Disse tiltakene er en nødvendig reaksjon på Russlands brutale og uprovoserte angrepskrig mot Ukraina.

– Forvaltningen forplikter

Som begrunnelse for å ikke innføre havneforbud går det frem at regjeringen ikke vil risikere at fiskerisamarbeidet med Russland brytes.

– I det norske regelverket er det lagt stor vekt på forutsigbarhet, brukervennlighet og kravet til klarhet. I europeisk sammenheng har Norge en unik geografi, som forutsetter felles forvaltning sammen med Russland av den viktige torskebestanden i Barentshavet. Det forplikter. Vi har derfor valgt å innføre et generelt unntak for fiskefartøy fra havneforbudet, skriver Huitfeldt i sitt svar.

Utenriksministeren mener Barentshavet er et av verdens mest produktive havområder, og vi er helt avhengige av en havforvaltning i nordområdene som er både langsiktig og bærekraftig slik at vi tar vare på verdens største torskebestand og de andre viktige artene i Barentshavet, og dermed beskytter det økosystemet disse er en del av.

Leverer fisk for milliardverdier i norske havner

Fredag skrev Fiskeribladet at russiske fiskefartøyer har levert fisk til en verdi av 1,5 milliarder kroner i norske havner. Det er 415,4 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor.

– Det er prisen som driver verdien opp. Markedsprisen har stort sett steget på alle fiskeslag, sa administrerende direktør i Norges Råfisklag, Svein-Ove Haugland til Fiskeribladet.

Hegner om fiskerisamarbeidet

– Regjeringen har derfor hele tiden vært tydelige på at vi vil hegne om fiskerisamarbeidet i nord. Samtidig skal ikke Norge bli en frihavn for russiske fartøy som ikke kan anløpe annen europeisk havn. Vi har ingen indikasjoner på at dette er tilfellet i dag. Dette følger vi nøye med på.

Forskrift av 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet § 19a inneholder et forbud mot å gi tilgang til havner på Fastlands-Norge til russisk flaggede fartøy.

– Sanksjonene, innført gjennom flere omganger siste halvår, er historisk omfattende. I likhet med alle andre europeiske land følger vi virkningen nøye og utelukker ikke justeringer, presiseringer og tilpasninger, ifølge utenriksministeren.

.Den russiske tråleren «Taurus» til havn ved Tromsøterminalen i Tromsø 11. mars i år. Foto: Eivind Rinde

Har styrket etterretningsarbeidet

I forrige uke svarte Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) at etterretnings- og sikkerhetstjenestene «følger løpende med på aktiviteten til russiske fiskefartøy langs norskekysten» og at de har «økt prioritering av arbeidet for å motvirke ulovlig etterretningsvirksomhet».

Mehl sa også at Stortinget har bevilget mer enn 100 millioner kroner for å styrke etterretningen. Konklusjonen til Justis- og beredskapsministeren samsvarer med utenriksministerens svar om at unntaket fra havneforbudet er gitt av hensyn til den norsk-russiske fiskeriforvaltningen.