Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) skriver i et leserinnlegg at pengene den rødgrønne regjeringen bevilger til fergeformål gjør det mulig å redusere fergeprisene med 30 prosent fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022.

Ble redusert 25 prosent 1. juli

Dette reagerer Høyres Liv Kari Eskeland på.

– Det fremstilles som dette er noe de rødgrønne har gjort, men de presenterer det uten å ta hensyn til at Solberg-regjeringen i arbeidet med budsjettforliket i revidert budsjett i juni i år ble enig med FrP om at fergeprisene fra 1.