«Hvilken kontroll gjennomfører norske myndigheter av russiske fiskefartøy for å sikre at de ikke er utstyrt for militære formål?»

Spørsmålet stilles av tidligere utenriksminister, nå leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide (H). I et skriftlig spørsmål til fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) viser hun til uttalelser fra forsker Ina Holst-Pedersen. Overfor Dagbladet har hun uttalt at russiske fiskefartøy kan «navigere fritt langs norskekysten for spionasje- og etterretningsformål etter behov».

Og videre at «dette er fartøy med skarpe militære oppdrag. Flere er utstyrt med militær satellitt-, drone- og undervannsteknologi, deriblant med kapasitet til å kappe gassrør i Nordsjøen. Andre har miner om bord, og vil på kort varsel kunne minelegge områder som både Forsvaret og Nato avhenger av dersom konflikten skulle spre seg».

Forskerne advarer

Fiskeribladet har tidligere gjort flere intervju med forskere som advarer mot russisk militæraktivitet langs norskekysten.

– Det er en økende bevissthet om bruken av sivile til innsamling av etterretning, der det ikke finnes noe klart skille i Russland mellom hva som er privat og hva som er statlig, sa forsker ved Sjøkrigsskolen, Åse Gilje Østensen, til Fiskeribladet i mars.

Fiskeribladet kunne i 2015 fortelle at russiske myndigheter beordret sivile sjøkapteiner til å skaffe seg detaljkunnskap om norskekysten. De ble bedt om å ta norske farledsbevis og brukes som kjentmenn ved eventuell krig og konflikt.

Aktiviteten som russiske sjømenn potensielt kan utøve er ikke nødvendigvis er frivillig. De kan ha blitt truet til dette, gikk det frem av en masteroppgave ved Forsvarets høgskole, som Fiskeribladet omtalte i mars.

Stortinget krever svar

Regjeringen har den siste uka fått flere skriftlige spørsmål fra Stortinget om russiske fiskefartøys unntak fra havneforbudet, som trådte i kraft i mai i år. Unntaket som er gitt er begrunnet med fiskerisamarbeidet Norge har med Russland.

Eriksen Søreide skriver at Høyre har vært en pådriver for at regjeringen løpende bør revurdere unntaket. Dette for å sikre at Norge opptrer i tråd med felles sanksjonsregime fra Europa, og ikke bidrar til økte inntekter for Russland.

Den tidligere utenriksministeren har også sendt skriftlig spørsmål til nåværende utenriksminister Anniken Huitfeld om saken. Der spør hun om hva som skal til for at regjeringen vil følge Høyres oppfordring og revurdere unntakene fra havneforbudet.

Statsrådene må levere skriftlig svar på spørsmålene innen seks hverdager.