I likhet med størsteparten av landets befolkning, jobber landets første fiskeri og havminister Bjørnar Selnes Skjæran hjemmefra i mellomjula. Nærmere bestemt fra heimhuset på gården Enge på