Torsdag ettermiddag var det trangt på fiskeriministerens kontor i Kongens gate i Oslo. Tradisjonen tro ble det arrangert en såkalt «nøkkelseremoni» der den nylig avgåtte fiskeriminister gir en symbolsk nøkkel til departementet til den påtroppende.

I tillegg til de to, var alle toppene i embetsverket til stede for å ønske den nye regjeringen velkommen. Rundt ti journalister og fotografer var på plass, i tillegg til rundt fem kommunikasjonsfolk fra departementet.

Her er påtroppende fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran på plass.