Der fremgår av forslaget til Statsbudsjett, publisert tirsdag morgen.

Havforskningsinstituttet drifter og bemanner forskningsfartøyene «Kronprins Haakon», «G.O. Sars», «Johan Hjort», «Kristine Bonnevie», «G.M. Dannevig», «Hans Brattström», «Dr. Fridtjof Nansen» og «Hydrograf».

– Forskningsfartøyene er viktige verktøy for forskning og overvåking av hav- og kystmiljøet, de biologiske ressursene i havet og sammenhengen mellom disse. Fartøyene benyttes også til undersøkelse av geologiske og biologiske forhold på havbunnen, skriver Regjeringen i budsjettdokumentet for Nærings- og fiskeridepartementet, som eier HI.

Nedgangen i budsjettet for 2022 sammenlignet med saldert budsjett for 2021 kommer hovedsakelig som følge av at det i 2021-budsjettet inngikk 94,9 millioner kroner i «større utstyrsanskaffelser og vedlikehold».