– Verdiene som skapes og blir forvaltet langs kysten skaper arbeidsplassene vi