– Verdiene som skapes og blir forvaltet langs kysten skaper arbeidsplassene vi trenger for å ha gode velferdstjenester, og lar oss ta vare på de som trenger dem mest: syke, eldre, barn og unge. Jeg brenner for feltet ut fra den konteksten. Dette gir folk en bedre hverdag, sier Giskeordfører Harry Valderhaug.

IntraFish og Fiskeribladet via Norfakta Markedsanalyse stilt fiskere og oppdrettsnæringen en rekke spørsmål opp mot valget, blant annet om hvor viktig fiskeri- og havbruksnæringen er for dem.