I et skriftlig spørsmål datert 1. september, ber Rasmus Hansson (MDG) fiskeriminister Bjørnar Skjæran om å svare på følgende:

«Er fiskeriministeren bekymret for at russiske fiskefangster som tillates landet i Norge og dels eksporteres videre til EU-land, kombinert med sterkt økende norsk import fra Russland av fiskefôr og råvarer til fiskefôr, på sikt kan svekke norsk sjømatnærings omdømme i internasjonale markeder?»

Bakgrunnen for spørsmålet til Hansson er en artikkel i DN 12. august, som belyser hvordan russiske oligarker tjener store summer på å lande sine fangster ved norske havner.

– Norges praksis gir Putin inntekter

«I andre europeiske land er store russiske skip bannlyst. Dermed bidrar Norges praksis til å gi Putin inntekter han avskjæres fra i EU-land. Samtidig viser SSBs handelsstatistikk at Norge importerte russisk fiskefôr og fôrråvarer til fiskefôr til en verdi av 256 millioner kroner i juli i år. Det er en økning på 46,8 prosent sammenlignet med juli 2021. Jevnt over har importen fra Russland gått kraftig ned etter krigsutbruddet, men fiskefôr og fôrråvarer er et unntak», skriver Hansson i sitt spørsmål til Skjæran.

Fiskeribladet omtalte i august at russiske fiskeriselskaper tjener gode penger på å få levere fisken sin i norske havner. Fra januar til og med juli omsatte russiske fiskefartøy fisk for 1,5 milliarder kroner i norske havner. Det er nær en halv milliard mer enn samme periode i fjor.

I sommer meldte Intrafish at etter invasjonen av Ukraina i februar har fiskefôreksporten tatt seg dramatisk opp. Fra mars til april økte den fra nesten 54 millioner kroner til drøyt 141 millioner kroner.