I et innspill til utvalget som skal gi råd om hvordan det