I slutten av mars ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj de folkevalgte i Stortinget om flere tiltak – deriblant å stenge norske havner for russiske skip.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviste denne anmodningen samme dag.

Er kritisk

Kort tid etter, den 8. april, vedtok EU en ny sanksjonspakke mot Russland. Med visse unntak omfatter den blant annet et forbud mot anløp av russiskflaggede fartøy i EU-havner.

Den norske regjeringen jobber fortsatt med hvordan Norge skal forholde seg til en eventuell stenging av norske havner for russiske skip.