11 nye prosjekter for bærekraftig havbruk og utslippskutt fra skip får til sammen 100 millioner kroner i vårens tildeling til forskning og innovasjon.

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet tirsdag.

Redusere utslipp

Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister (Ap) Foto: Silje Helene Nilsen (arkiv)

– Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å styrke Norges ledende posisjon innenfor sjømat og skipsfart. Det er spennende å følge og støtte opp under den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringa i disse dager. Slik skaper vi nye arbeidsplasser for framtida langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Regjeringen har satt som mål å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030. Skipsfart og fiske står for om lag seks prosent av utslippene.

Her er noen eksempler på prosjekter som får støtte:

  • Kongsberg Maritim og Jotun får ti millioner kroner til å videreutvikle en vaskerobot som effektiviserer rensingen av skipsskrog. Dette vil redusere skipenes forbruk av drivstoff og dermed også utslippene.
  • Digitalisering: Forskere ved NMBU skal bidra til bedre innsamling og bruk av produksjonsdata for å kunne forklare og redusere dødelighet i lakseoppdrett.
  • Andre prosjekter omfatter alt fra automatisering av tareproduksjon og fôringsstrategier for torskeoppdrett, til ekkobasert fôring og overvåkning i landbasert lakseoppdrett.

Prosjektene skal enten utføres av aktører i næringslivet, eller av forskningsorganisasjon i samarbeid med aktører fra næringslivet eller offentlig sektor, opplyser departementet.