– Vi står nå midt i behandlingen av en kvotemelding som av uforståelige grunner ikke berører et av de mest sentrale elementene i kvotepolitikken, disse kvotene som eies i all hovedsak av børsnoterte trålrederier som bidrar lite inn til kysten, sa Rødt-representant Geir Jørgensen i Stortingets spørretime onsdag.

Omtrent halvparten av alle torsketrålkonsesjonene i Norge er underlagt former for pliktbestemmelser for bearbeiding og levering. Det er Lerøy og Nergård som sitter på mesteparten disse, og strukturgevinsten fra disse kvotene utløper først i 2032.