Formuleringer om at fiske fra små fartøy er en viktig del av norsk fiskeripolitikk,