Solberg-regjeringen ville sette av et tilskudd på 2 millioner kroner for å gjøre den såkalte «Gamvik-modellen» nasjonal, i statsbudsjettet for 2022. I forslag til revidert budsjett fra Ap og Sp, er tilskuddet strøket.

Det får Høgre sin nye fiskeripolitiske talsperson Olve Grotle, til å reagere.

- Skuffende og leit

- Det sier seg selv at dette er et flott rekrutteringstiltak for fiskeri-næringa. Tidligere fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) gikk derfor inn for at det skulle etableres en ny nasjonal ordning kalt «Gamvik-ordninga». Men nå har altså den nye regjeringen vendt tommelen ned. Det synes jeg er både skuffende og leit, ikke minst med tanke på hvor viktig det er å rekruttere flere unge inn i fiskeryrket sier Grotle i en pressemelding.

Grotle sier at han vil ta kontakt med flere representanter på Stortinget, og håper at tilskuddet likevel kan komme med i det endelige budsjettet.