Pengene skal gå til vedlikehold og mindre utbedringstiltak. Det er ikke stilt krav til egenandel fra kommunene. – Fylkesveiene trenger et løft,