Det ble dermed full seier til Pelagia og Sjømat Norge i den årelange striden rundt en tobisfangst, som ble levert av