Det er kommet et representantforslag (dokument 8-forslag) fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Gisle Meininger Saudland, Kjell-Børge Freiberg, Per-Willy Amundsen, Hanne Dyveke Søttar og Bengt Rune Strifeldt om å stoppe innstramminger i sjølaksefisket i 2021.

I forslaget ber de regjeringen om å videreføre reguleringen av sjølaksefisket i 2021 etter samme regelverk som i 2020. Videre ber de stortinget komme tilbake med forslag til tiltak for å styrke forvaltningen av villaksen, med utgangspunkt i bærekraftig høsting av ressursen og etter byrdefordelingsprinsippet.

Evaluering av sårbare bestander

Forslaget er blitt behandlet i Energi- og miljøkomiteen, som råder Stortinget til å be regjeringen om å gjennomføre en evaluering av status for små og sårbare bestander av villaks og at en slik evaluering forelegges Stortinget på egnet måte etter sesongen 2021.

Videre råder komiteen stortinget om å be om at regjeringen, i samarbeid med de som har samisk og annen tradisjonell kompetanse om laksefisket, «utreder virkemidler for å sikre bærekraftige villaksbestander, som også ivaretar sjøsamisk kultur og næringsutøvelse.»

I en pressemelding tirsdag oppfordrer Miljøpartiet De Grønne Ap og Sp om å stoppe dokument 8-forslaget fra de seks Frp-representantene.

- Frps forslag må ikke bli vedtatt, det vil sette arbeidet med å regulere villaksfiske mange tiår tilbake, sier Tommy Reinås, stortingskandidat for MDG.