– Jeg er mest skuffet over at Høyre stemte mot, og fulgte Senterpartiet og Arbeiderpartiet i denne saken. Rødt og Venstre sto med oss, og vi kunne fått gjennomslag om Høyre snudde, sier Bengt Rune Strifeldt.

Dette er saken
  • I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble det i juni enighet mellom SV og regjeringspartiene om å gi alle fartøy med fartsområde kystfiske, eller mindre, fritak fra et fordyrende satellittabonnement – som skulle sikre at data ble overført i sanntid.
  • For dem skulle det holde å rapportere posisjon og fangstmeldinger over mobilnettet.