– Kvotemeldinga skapte en usikkerhet som har fått prege næringa altfor lenge. Vi er blitt lovet avklaringer underveis, men lite eller