– Det er positivt at man har fått en avtale for 2023, som langt på vei er en videreføring av avtalen for 2020, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt til Fiskeribladet.

– Jeg håper og tror at Storbritannia blir en viktig samarbeidspartner for Norge i alle de felles fiskeriene vi har, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt. Foto: Fiskebåt

Også Pelagisk Forening og Norges Fiskarlag er fornøyde med at det nå er landet en avtale. Men samtlige organisasjoner forteller at det blir krevende å bli enige om makrellen.