Fredag meldte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og Sv-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes at det vil bli flere forenklinger i rapporteringskravene for fiskerne (se faktaboks).

Dette er endringene
  • Fartøy under 11 meter trenger kun å sende landingsmelding. Det betyr at de får fritak fra ERS-forskriftens krav om å sende havneavgangsmelding og fangstmelding.
  • Fartøy under 15 meter kan rapportere inntil 200 kg bifangst samfengt. Utover et slikt restkvantum må fangsten sorteres og rapporteres på art.
  • Fartøy under 15 meter som lagrer levende fisk i sjø (herunder bl.a.