– Vardø er av stor verdi for fiskerinæringen i Øst-Finnmark. Regjeringen ønsker derfor å komme i gang med dette prosjektet så raskt som mulig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

I Nasjonal Transportplan for de to neste årene er det satt av 200 millioner kroner til tiltak i forbindelse med havnen i Vardø. Prosjektet skal etter planen kunne startes opp innen 2026-2027, ifølge meldingen.

– Regjeringen har stor forståelse for utålmodigheten til Vardøsamfunnet. Samtidig kommer vi ikke utenom at prosjekter som dette må utredes og planlegges før de blir startet, slik at anslaget på kostnader er så riktig som mulig og for å sikre at alle relevante regelverk er overholdt, sier Skjæran i meldingen.