Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Tunnelen som skal ta skipstrafikken og fiskebåter som skal levere i Måløy forbi det utsatte havområdet utenfor Stad er prioritert i regjeringens forslag til transportplan.

Over perioden 2022–2024 er det satt av 240 mill. kr til Stad skipstunnel. I planperioden er det prioritert ytterligere 3,2 milliarder kroner til prosjektet. Anbudskonkurransen for prosjektet er planlagt med oppstart i 2024 og ferdigstilling i 2025.

– Dette var forventet etter regjeringens vedtak i høst om å lyse skipstunnelen ut på anbud. Jeg ble likevel veldig glad for å se det svart på hvitt, sier prosjektleder Randi Paulsen Humborstad i Måløy Vekst.

Kostnadsrammen som Stortinget har vedtatt er prisjustert til 5 060 millioner i 2024-kroner inkludert merverdiavgift. Forventet kostnad er tilsvarende prisjustert til 4 270 mill. kroner inkludert merverdiavgift.

Investeringsrammen i Nasjonal transportplan 2025–2036 er basert på forventet kostnad ekskl. mva., som gir en samlet investeringsramme på 3 440 mill. kr.

Stor overskridelse

Bakgrunnen for utsettelsen i 2023 var en økning av kostnadene som viste at prisen på skipstunnelen ville bli på over 7 milliarder kroner, en økning på 74 prosent. Det førte i mai 2023 til at daværende Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran fikk kalde føtter og ba om ny utredning for å se om det var mulig å få ned kostnadene.

Historien om skipstunnelen er en evig lang liste av utredninger, rapporter og utsettelser. De som har kjempet for tunnelen har vært mange og flere har resignert etter tiår med utsettelser.

I februar avgjorde Kystverket hvem som skal bli tildelt steinmasser fra tunnelutsprengningen mellom Moldefjorden i Stad kommune og Kjødepollen i Vanylven kommune.

Kystverket ble sammen med kommunene Stad, Kinn og Vanylven ble enig om en prioriteringsliste.

Her kan du se Kystverkets liste.

Planlegger konstruksjoner med flere funksjoner. (Illustrasjon: Snøhetta/Kystverket) Foto: Snøhetta/Kystverket

Blir 50 meter høy

Dimensjonene til skipstunnelen er massive. Med en høyde på 50 meter og en bredde på 36 meter, som gir et tverrsnitt tilsvarende 17 veitunneler (!) – i 1700 meters lengde, er det store mengder stein som skal tas ut av tunnelåpningene. Totalt skal fjernes over tre millioner kubikkmeter fast fjell av tunnelen, som tilsvarer nærmere seks millioner kubikkmeter sprengte steinmasser. skriver Kystverket på sin nettside.

I kommunene rundt skipstunnelen er det mangel på steinmasser og interessen blant mottakerne er og har vært stor. Stein fra skipstunnelen kan gi flere nye næringsareal i regionen og mange nye arbeidsplasser. Kommuner og næringsaktører har brukt mye tid og ressurser på reguleringsarbeid for å være i posisjon til å motta steinmasser.

Flere prosjekter i NTB

Andre store prosjekter som er igangsatt er innseilingene til Borg, Florø og Mo i Rana, samt Stamsund–Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet og Bognes–Tjeldsund–Harstad med innseilinger. I tillegg er fiskerihavneprosjektene i Husøy og Kjøllefjord pågående. I første seksårsperiode gjenstår det også tilbakebetaling av refusjonskrav fra kommuner med avtale om gjennomføring av forskutteringsprosjekt. Samlet er det prioritert 4,3 mrd. kr til fullføring av igangsatte prosjekter i planperioden.